Green Care

Voimaa ja hoivaa luonnosta.

Green Care on luontoon liittyvää toimintaa,jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Green Care Finland ry kehittää luontoavusteista toimintaa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä. Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muunmuassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Lisätietoja www.gcfinland.fi Löydät meidät kohdasta "palveluntuottajat".

Nurmolandian toiminnan kulmakivenä on kokemuksellisuus, sekä eläinten/luonnon kunnioitus ja vuorovaikutussuhteen luominen.  Nurmolandiassa on luontoläheisyyden asiantuntemusta, eläinavusteisuutta ja maatilan käyttöä.Palvelumuotoina Nurmolandiassa yksityisasiakkaiden, ryhmien ja  erityisryhmien liikunta-ja virkistys-,ja virikepalvelut sekä muut tavoitteelliset virkistys- ja hyvinvointipalvelut. Kohderyhmiä ovat kaikenikäiset asiakkaat.

IN ENGLISH

Green Care

Green Care encompasses activities that maintain and improve human well-being and quality of life. It is based on a variety of nature-based methods that rely on nature and animals. Activities may happen in rural and agricultural environments, but also in the woods, in the garden or even indoors and in urban areas. They may relate various occupationals fields such as health care, prevention of health problems or rehabilitation.

The main building blocks of Green care activities are nature contact, meaningful activities and social interaction. All Green Care activities in Finland are conducted by trained professionals.

https://gcfinland.fi/in-english/